Andika Notes

CMS (Content Management System)

 CMS  adalah sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada para penggunanya dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi pada sebuah website. dapat juga diartikan sistem yang memudahkan seseorang untuk mengelola sebuah website. […]

Read Full Story

Bacaan ayat kursy

 ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUMU. LAA TA’KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI. MAN DZAL LADZII YASFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI IDZNIHI. YA’LAMU MAA […]

Read Full Story

Instagram

Follow Me