Andika Notes

Website

CMS (Content Management System)

 CMS  adalah sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada para penggunanya dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi pada sebuah website. dapat juga diartikan sistem yang memudahkan seseorang untuk mengelola sebuah website. […]

Read Full Story

Instagram

Follow Me